پرندگان ایران

ایران بیش از 550 گونه پرنده داره که براساس راسته و خانواده دسته بندی شدن و وارد راسته و خانواده پرنده که بشین می‌تونین به خود پرنده برسین یا اینکه اسمش رو از نوار پایین جستجو کنین.

خانواده کبوتر دریایی‌ها
خانواده مرغ طوفان

خانواده اکراس‌ها
خانواده پلیکان‌ها
خانواده حواصیل‌ها

خانواده بوبی
خانواده مارگردن
خانواده باکلان‌ها

خانواده نوگ‌سرخ

خانواده‌لک‌لک‌ها

خانواده فلامینگوها

خانواده مرغابی‌ها شامل:
قوها – غازها – اردک‌های غازنما – اردک‌ها
اردک‌های روی آبچر – اردک‌های غواص – اردک‌های ماهی‌خوار

خانواده عقاب ماهیگیر
خانواده باز، عقاب لاشخور

خانواده شاهین‌ها

خانواده قرقاول

خانواده درناها
خانواده یلوه‌ها

خانواده غواص‌ها

خانواده کشیم‌ها

خانواده کبوتر دریایی‌ها
خانواده مرغ طوفان

خانواده اکراس‌ها
خانواده پلیکان‌ها
خانواده حواصیل‌ها

خانواده بوبی
خانواده مارگردن
خانواده باکلان‌ها

خانواده نوگ‌سرخ

خانواده‌لک‌لک‌ها

خانواده فلامینگوها

خانواده مرغابی‌ها شامل:
قوها – غازها – اردک‌های غازنما – اردک‌ها
اردک‌های روی آبچر – اردک‌های غواص – اردک‌های ماهی‌خوار

خانواده عقاب ماهیگیر
خانواده باز، عقاب لاشخور

خانواده شاهین‌ها

خانواده قرقاول

خانواده درناها
خانواده یلوه‌ها

تصاویر و معرفی پرندگان ایران براساس کتاب پرندگان ایران به نویسندگی فرید مبصر هست.
این کتاب با رضایت آقای مبصر به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته. دمشون هیرکانی که باعث نشر آگاهی در این زمینه شدن.