حیات وحش ایران

اینجا ثبت احوال حیات وحش ایران خواهد شد. “)
و به مرور سعی می‌کنم به شرط حیات، به معرفی ساکنان دیگه زمین بپردازم.
فعلا از پرندگان و پستانداران ایران شروع می‌کنم و امیدوارم که بتونه مفید و موثر باشه.

ایران بخاطر موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمش حیات وحش غنی داره که متاسفانه توی سیستم آموزشی و رسانه‌ها بهشون خوب پرداخته نشده
و از همسایگانمون خیلی اطلاعی نداریم و ازشون چیز زیادی نمی‌دونیم.

عکاس معمولی هستم و از بعضی از گونه‌ها بواسطه سفرهای داخلی یا خارجی عکس‌هایی گرفتم و توی معرفیشون ازشون استفاده خواهم کرد.

HayatVahsh-02

پرندگان ایران

اینجا لیستی از پرندگان ایران رو داریم که به مرور سعی می‌کنم
کاملشون کنم.

HayatVahsh-03

پستانداران ایران

اینجا لیستی از پستانداران ایران رو داریم که به مرور سعی می‌کنم
کاملشون کنم.