تعریف ساده پرنده‌نگری در یک دقیقه

تعریف ساده پرنده نگری

چند سال پیش به دعوت دوستانم در خانه گردشگری ویرا درباره آموزش پرنده‌نگری رفته بودم.
توی 60 ثانیه تعریف ساده پرنده‌نگری رو آماده کردم و داخل استودیو ویرا ضبطش کردیم که حاصلش این کلیپ زیر شد.

نوش نگاهتون